måndag, januari 09, 2017

Sälen: Hultqvist har inga pengar (SvD Säk)

Folk och försvars Sälenkonferens fortsätter att generera publicitet, här en artikel på SvD Säkerhetsrådet där KDU kräver en dubblering av försvarsbudgeten och på SvD Debatt skriver Grupp 25 med Natoutredaren Tomas Bertelman i spetsen om behovet av Natomedlemskap.
Marielle Edström och Christian Carlsson, KDU