söndag, januari 15, 2017

Mutskandal i Europarådet (SvD)

I dagens Svenska Dagbladet ägnar jag en kolumn åt mutorna i Europarådet, sedan det visat sig att EPP-gruppens tidigare ledare Luca Volonte åtalats. Vad säger svenska moderaterna om detta samröre? Länk till en deltaljerad rapport i ärendet från ESI finns i nätversionen av SvD.