torsdag, december 29, 2016

Sveriges osäkerhet uppmärksammad (UpNorth)

Min SvD-artikel före jul om svensk osäkerhetspolitik har uppmärksammats utomlands och publicerats i engelsk översättning i Marcus Kolgas nätmagasin UpNorth, en publikation från Nordic Media Foundation.

matscover