lördag, oktober 08, 2016

Ska Löfven strypa en hel industri? (SvD Säk)

I lördagens artikel på SvD Säkerhetsrådet uppmärksammar jag en statlig utredning, KEX, som om den omsätts i en proposition till våren riskerar att strypa försvarsindustrin. Till vems glädje utom pacifister, kommunister, konkurrenter och landets fiender?

Läs även Stefan Olssons pamflett i frågan som utkommer i veckan på Exilium förlag.

87b5959501177c75b1a47323a41d0714dfde7cbc_thumb
Beställ här!