lördag, oktober 15, 2016

Kolumn: Byt ut riksdagsledamöterna! (Medievärlden)

 I min senaste kolumn i tidningen Medievärlden lyfter jag förslaget att dra en skarpare gräns mellan public service och partipolitiken genom att byta ut de riksdagsledamöter som sitter i Ägarstiftelsen mot civilister från andra samhällssfärer. Den processen är genomförd i bolagens styrelser och borde följas av motsvarande bland ägarrepresentanterna. Jag får stöd i en replik från kulturutskottets ordförande, Olof Lavesson (M).

Ett annat tema i kolumnen är Marita Ulvskogs mångåriga kampanj mot Bonniers medieägande. När en SD-ledamot begår en riksdagsmotion i ärendet får det ett helt annat bemötande än när Ulvskog kampanjade i samma syfte. Varför?

Bildresultat