onsdag, september 14, 2016

Religiösa faktorn har ökat under Erdogan (SvD Säk)

Turkiets förändring under Erdogan är ämnet för dagens artikel på SvD Säkerhetsrådet, skriven av Gibril Fodor som lyfter fram de sufistiska ordnarnas ökade roll. Läs även kommentarer till Bringéus-utredningen på Natobloggen.

bringeus2
Ambassadör Krister Bringéus har tillfört Natodebatten fakta,
men det som avgör fortsättningen är interna taktiska hänsyn i det socialdemokratiska partiet.