torsdag, september 08, 2016

Stefan Olsson avslöjar vilseledning (SvD Säk)

Idag skriver jag i Svenska Dagbladets Säkerhetsrådet om Stefan Olssons nya bok Vilseledning som presenteras på ett seminarium på Timbro i afton som lär bli fullsatt. Det är många som vill veta hur svenska medier har hanterat den flod av rysk desinformation som har strömmat över vårt land under den ryska invasionen i Ukraina, vilket Olsson med förtjänst har dokumenterat och analyserat.

Det är ju något av det värsta journalister vet - att bli kartlagd och analyserad i efterhand - men det visar sig att flera av måltavlorna för Kremls kampanjer har klarat provet hyggligt. Det gäller inte främst Aftonbladets kulturredaktion men väl de professionella utrikeskorrespondenterna i ledande medier.

Värdet av Olssons studie understryks av ett annat fenomen som just avslöjats - skribenten "Egor Putilov" som enligt uppgifter i Aftonbladet inte är den han utgett sig för att vara. Hur många fler sådana finns ute i trollskogen?

Se Timbroseminariet med kommentarer av Stefan Olsson, Martin Kragh, Patrik Oksanen och Johanne Hildebrandt.