lördag, september 03, 2016

Briviba betyder frihet

Briviba är lettiska och betyder frihet. Monumentet i Riga är ett utropstecken i stadsmiljön som manifesterar landets obändiga självständighetssträvanden under seklerna.

Sedan befrielsen från sovjetockupationen 1991 har republiken motstått svåra prövningar och kan tillsammans med grannarna i Estland och Litauen känna den relativa tryggheten av att leva i skyddet av EU och Nato. Men ekonomiska problem och ryska aggressioner hotar stabiliteten och då står ryskstödda grupper redo att försvaga sammanhållningen.

Att man i vår nära vänort Riga skulle hälsa ett svenskt medlemskap i Europas försvarsgemenskap Nato går inte att ta fel på. Vid ett besök med Frivärlds utbildning Utrikesakademin i veckan saknades inte uppmaningar i den riktningen från de lettiska kontakterna, en elit av strateger på säkerhetsområdet. Tillsammans i Nato kan vi öka säkerheten runt Östersjön.

Mer information om Utrikesakademin här.