fredag, september 09, 2016

Bringéus tar steget (SvD Säkerhetsrådet)

Den svenska Natoutredningen blev mer positiv än väntat. Ambassadör Bringéus har gjort ett gediget arbete, men dess vidare liv kommer att styras mer av emotionalitet än rationalitet, mer av socialdemokratins inre problem än Sveriges. Jag kommenterar utredningen i en artikel i dagens SvD Säkerhetsrådet.

Desto märkligare ter sig artikeln i dagens DN av statsråden Wallström och Hultqvist som överhuvudtaget inte behandlar några av utredarens slutsatser utan bara markerar att ingenting kommer att hända i säkerhetspolitiken. Den "ligger fast" trots att omvärlden förändras snabbt.

Presskonferensen understryker splittringen i tolkningarna där särskilt Wallström ger en bild av alternativen till Natomedlemskapet - EU, FN, OSSE - som inte alls stämmer med utredarens.
Se hela presskonferensen här (43 min).

Hela utredningen finns här.

Krister Bringéus presenterade sin utredning vid fredagens presskonferens i Rosenbad
med kommentarer av statsråden Wallström och Hultqvist,
 samt Hans Wallmark (M), Kerstin Lundgren (C) och Mikael Oscarsson (KD).