onsdag, juli 06, 2016

Kommentar: Malmberg (MP) förväxlar sak och person

Under rubriken "Mats Johansson spekulerar fritt, men knappast rätt" bloggar riksdagsledamoten Niclas Malmberg (MP) ett påhopp (4/7) på mitt uppslag om länkskatt i en krönika om paddskatt i Medievärlden:

Mycket finns förstås som är lockande att kommentera nu när Almedalsveckan är igång. Men jag måste nog ändå börja med att kommentera f d moderata riksdagsledamoten Mats Johanssons vilda spekulationer, när han i en i övrigt redan märklig krönika angående Public service kastar ur sig: ”den kommande finansieringsutredningen kan fundera över möjligheten av en ytterligare pengakälla: företag som nu profiterar på andras medieproduktion och brandskattar nyhetsjournalistiken på annonspengar. Upphovsrättsorganisationer som Stim och Copyswede kanske kunde administrera ett nätets länkavgftssystem.” 

Uppsala universitets devis passar bra här… Nej, låt Stim sköta inkassering av betalning för tonsättares verk, men tvinga inte Stim att hantera ett länkavgiftssystem! Att f d riksdagsledamöter kastar ur sig verklighetsfrånvända förslag är en sak. Men det som är beklämmande och oroväckande är att Mats Johansson är vice ordförande i förvaltningsstiftelsestyrelsen för SVT, SR och UR.

Malmberg - kulturens svar på Gustaf Fridolin - får använda vilka invektiv som passar honom. Det beklämmande och oroväckande för mig är inte Malmbergs person utan det faktum att Google och Facebook tömmer bolagskassorna för svensk journalistik. Men det fixar väl Malmbergs kamrat i Kolpartiet, kulturministern?