lördag, juli 16, 2016

I en tid när utrikespolitiken blir allt viktigare

Nyligen invald i Utrikespolitiska samfundet väljer jag att se det som ett tecken på att verksamheten i tankesmedjan Frivärld och Svenska Dagbladets Säkerhetsrådet.se inte uteslutande fallit på hälleberget. Vid sidan av mitt ledamotskap i Sällskapet för Rysslandsstudier utgör UI-kretsen ett värdefullt tillskott i informationsflödet som jag har nytta av inte minst i det pågående arbetet med en uppdatering av min slutsålda bok Kalla kriget 2.1 - Onda imperiets återkomst, som utkommer i pocketversion lagom till Bokmässan i höst.

Uppgifterna i samfundet är viktiga men inte överväldigande:

Utrikespolitiska institutets huvudman är Utrikespolitiska samfundet som är en ideell förening. Samfundet har drygt 300 eminenta utrikes- och säkerhetspolitiskt meriterade ledamöter valda av samfundet på obestämd tid. Samfundet sammanträder årligen för att ta ställning till institutets verksamhet och ekonomi, samt att välja styrelse för både Utrikespolitiska samfundet och Utrikespolitiska institutet.
Ledamotsförteckning Utrikespolitiska Samfundet 2015-12-31

I en tid när de utrikes händelserna blir allt viktigare - Brexit, massakern i Nice, militärkupp i Turkiet, kris i Sydkinesiska sjön, allt inom några veckor - ter sig få arbetsområden mer relevanta.