fredag, juni 10, 2016

Totalförsvarsutredning presenterad (SvD Säk)

Sveriges behov av ett totalförsvarstänkande understryks i dagens artikel på SvD Säkerhetsrådet av Freddy Jönsson, som presenterar ett privat initiativ, Totalförsvarsutredningen.