söndag, juni 19, 2016

Pentagon-man: Krigsrisken har ökat i Sverige (SvD Säk)

Den svenska krigsrisken har gått från låg till medelhög, skriver den amerikanske f d överstelöjtnanten Chester Taylor i två artiklar för SvD Säkerhetsrådet.