tisdag, juni 28, 2016

Artikel: När Sverige nästan blev en öststat (SvD)

I måndagens Svenska Dagbladet ägnar jag en kolumn åt Lars Tobissons minnesbok om fondsocialismen, Löntagarfonder. Så nära men ändå inte (Dialogos). Det är en välskriven analys av det skede i svensk politik då Sverige drabbades av ett skov i demokratin; vi gick från vänsterextremism kring "68" till det närmaste östsocialism man kunde komma i västvärlden.

Tack vare ideologisk mobilisering från näringslivet stoppades eländet, en strid som vi har glädje av än idag, Inte minst vi på tankesmedjan Frivärld som finansieras av stiftelsen Fritt näringsliv, en efterföljare till den Näringslivets fond som reaktiverades under fondstriden och bland annat födde Timbro.