torsdag, mars 31, 2016

Winnerstig om cyberattacken (SvD Säk)

Hänger cyberattacken mot svenska medier nyligen ihop med den senaste tidens säkerhetspolitiska markeringar, undrar Mike Winnerstig i dagens inlägg på SvD Säkerhetsrådet.