fredag, mars 18, 2016

Skrift: Trolltider - en bild av rysk desinformatsia (Frivärld)


SvD Säkerhetsrådet noterar några av veckans namn i medieflödet i den försvars- och säkerhetspolitiska debatten: PM Nilsson, Amanda Wollstad, Patrik Oksanen och Micael Bydén.

Ett tema i veckans publicitet är rysk desinformation, inte bara i form av Säkerhetspolisens årsrapport om hoten mot Sverige i vilken hävdas att Ryssland är ledande spionageland, utan också med den publicitet Peter Pomerantsev skapat kring ämnet med den svenska utgivningen av hans bok "Ingenting är sant". 

Frivärld bidrog till uppmärksamheten med skriften Trolltider - en antologi som presenteras nedan.

Desinformatsia, provokatsia, och maskirovka – verktygen för vilseledning från den gamla KGB-arsenalen har kommit i bruk igen. Det är inte konstigt; Ryssland leds sedan 2000 av en KGB-officer och i hans krig mot väst ackompanjeras konventionella militära styrkor av psykologisk krigföring.

Frågan är vem som låter sig bedras. Är det främst medborgarna i Europa, ett mål för ryska psy-ops, eller kanske i högre grad ryssarna själva?

I skriften Trolltider sammanställer Frivärld ett antal artiklar om Rysslands informationskrig mot västvärlden. Författarna är Patrik Oksanen, politisk redaktör MittMedia, Ben Nimmo, analytiker och skribent i europeiska säkerhetsfrågor samt Jakob Ljungman, rapportförfattare för Frivärld.
Förord av Mats Johansson, ordförande och grundare av Frivärld.

Patrik Oksanen beskriver det ryska välplanerade informationskriget och presenterar underlag för en konkret diskussion om vad olika aktörer bör göra för att förbättra vårt försvar och förstärka journalistikens trovärdighet.
Ben Nimmo ger en bild över hur Ryssland har lyckats göra information till ett vapen och pekar på fyra områden där väst bör fokusera för att göra informationsvapnet synligt.
Jakob Ljungman exemplifierar den ryska psykologiska krigföringen med situationen i Lettland och lyfter frågan om hur vi i Sverige bör agera. 

– Det är tankesmedjan Frivärlds uppgift att bidra till att öka medvetenheten om att Sverige är indraget i ett andra kallt krig. Desinformation är ett av flera verktyg i den ryska arsenalen för att påverka opinion och beslutsfattande i vårt land, säger Mats Johansson, redaktör för Svenska Dagbladets ledarblogg Säkerhetsrådet och författare till Kalla kriget 2.1 – Onda imperiets återkomst.

Mer info om boken och beställning här