söndag, mars 27, 2016

Läs Per T Ohlsson om Hirdman!

Läs söndagens kolumn av Per T Ohlsson i Sydsvenskan, om det säkerhetspolitiska läget, som bland annat åberopar Frivärlds utgåva Trolltider för att belysa det faktum att den ryska propagandan fått fäste i en marginell del av den svenska opinionen som bromsar Natoanslutningen:

"Problemet är att det mest högljudda Natomotståndet – som inte bara riktar sig mot ett framtida medlemskap, utan också mot det nuvarande samarbetet – drivs av personer med inlärda böjelser för rysk propaganda. Här dväljs figurer som den tidigare Moskvaambassadören Sven Hirdman, den nyttigaste av Rysslands nyttiga idioter, diverse skönandar utan en susning, halvreformerade kommunister från Vänsterpartiet, bukettviftande dagdrömmare från Miljöpartiet, ultranationalister från Sverigedemokraterna samt en och annan revolutionsromantisk socialdemokrat som vägrar lossa på pionjärhalsduken från ungdomsårens pilgrimsresor till olika arbetarparadis."

trolltider omslag 2