torsdag, mars 10, 2016

Alice Teodorescu fick Bohmanpriset


Tisdagskvällens möte med Gösta Bohmans fond för idédebatt hos Stockholms handelskammare, Bohmans gamla arbetsplats, blev minnesvärd i flera avseenden. Landshövding Peter Egardt berättade anekdoter om Bohman som arbetsgivare, Ulf Kristersson höll ett minnestal över den avlidne Bohmanpristagaren professor Hans L Zetterberg och partiordföranden Anna Kinberg Batra delade ut Bohmanprset till 2015 års opinionsbildare, Göteborgspostens politiska redaktör Alice Teodorescu. 

Fondens ordförande, riksdagsledamoten Hans Wallmark, föredrog styrelsens prismotivering: ”För vilja och mod att med elegant idéskärpa delta i den svenska debatten och opinionsbildningen på en gedigen grund av kunskap och klassisk bildning helt i Gösta Bohmans anda.”

I den välfyllda publiken syntes familjen Bohmans barn och barnbarn bland många tidigare Bohman-medarbetare som Carl Bildt. 

Mer information om Bohmanfonden och dess pristagare finns på hemsidan.