torsdag, januari 07, 2016

Grupp 25 visar vägen till Nato (DN Debatt)

Torsdagens DN Debatt-artikel är banbrytande - inte för budskapet att Sverige kan öka säkerheten genom medlemskap i Nato, en väl känd ståndpunkt som under 2015 delades av en majoritet i opinionen, utan mer för att de 25 signatärerna utgör en unikt kvalificerad del av Sveriges diplomatiska och säkerhetspolitiska elit.

Att flera tidigare Moskva-ambassadörer anslutit sig till analysen devalverar den roll som medier i åratal på oklara grunder har tilldelat Nej-frontens ledare Sven Hirdman som särskild sanningssägare när det gäller bedömningen av Rysslands avsikter, planering och kapacitet, oftast utan att nämna dennes roll som ledamot av ett officiellt rådsorgan under Kreml. .

Framförallt klargör 25-manifestet att det nu finns en vilja att öppet diskutera och ta ställning för medlemskapet på ett sätt som tidigare varit högst begränsat i det diplomatiska etablissemanget, av rädsla för - ja, vad? "Finlandiseringen" borde ha upphört när det första kalla kriget avslutades.

Kanske fler UD-medarbetare nu vågar berätta hur de ser på Sveriges säkerhet; är de gemenskapare eller utanförskapare?

Kommentarer av Carl Bildt och Widar Andersson speglas i mitt inlägg på SvD Säkerhetsrådet.