torsdag, december 17, 2015

Luthersson ny i Ägarstiftelsen

Regeringen har idag beslutat att fortsätta följa alliansens linje med en opartistisk ordförande i ägarstiftelsen för public service, vilket är bra. Om Helena Stålnert kan göra samma goda jobb som avgående Ove Joanson återstår att se när vi åter samlas efter nyår.

Nya ledamöter:

Helena Stålnert (ordf.)

Lars Adaktusson (KD)

Gunilla Carlsson (S)

Birgit Hansson (V)

Peter Luthersson (M)

Karin Perers (C)

Emanuel Öz  (S)

Kvarstående ledamöter:

Utöver dem som nu utses är följande personer förordnande som ledamöter t.o.m. den 31 december 2019.

F.d. statsrådet Birgit Friggebo (L)
F.d. riksdagsledamoten Mats Johansson (M)
Riksdagsledamoten Cecilia Magnusson (M)
Riksdagsledamoten Niclas Malmberg (MP)
Riksdagsledamoten Helene Petersson (S)
Riksdagsledamoten Oscar Sjöstedt (SD)