fredag, december 18, 2015

Inte västs uppgift att rädda Assad (SvD Säkerhetsrådet)

I dagens inlägg på SvD Säkerhetsrådet pläderar Adam Davidsson, KDU-ordförande i Skåne, mot tanken på att väst skulle förenas med Putin i kamp mot IS.