måndag, december 21, 2015

Artikel: Tänker regeringen bryta mot grundlagen? (Medievärlden)

Årets sista kolumn i Medievärlden handlar om en framgångsrik tidning och dess betydelse som referens till regeringens aviserade brott mot grundlagen.