måndag, november 16, 2015

Artikel: Från idé till ID (SvD)

I en andra kolumn i Svenska Dagbladet, Från idé till ID, behandlar jag fenomenet hur identitet har tagit över ideologins roll i politiken; det viktigaste är inte längre vad man står för utan vem man är. Inte ens det ledande idépartiet (M) har undgått viruset.

En första kolumn på temat publicerades i september.