torsdag, oktober 01, 2015

Timbro studerar desinformatsia (SvD Säkerhetsrådet)

Erik Thyselius skriver i dagens inlägg på Säkerhetsrådet om Timbros mediestudie av hur rysk desinformation sprids via svenska medier.