fredag, oktober 30, 2015

Militant ÖB mot Ryssland (SvD Säkerhetsrådet)

Är en gemensam marin stridsgrupp detsamma som en militär allians, undrar Stefan Olsson i en artikel på SvD Säkerhetsrådet med anledning av ett nytt steg i det svensk-finländska samarbetet mot växande rysk aggression i Östersjön. Regeringens utspel följde på ett toppmöte mellan Finlands och Sveriges nya överbefälhavare i Helsingfors i veckan, där den senare också gjorde militanta uttalanden mot Ryssland.