tisdag, oktober 06, 2015

Kalla kriget 2.1: "Angelägen och djupt oroande"

I Norrtelje Tidning skriver försvarsdebattören Erik Hafström om min nya bok Kalla kriget 2.1 - Onda imperiets återkomst:

"... en angelägen och djupt oroande bok. Den ger en bra bakgrund till dagens säkerhetspolitiska frågeställningar. Enträget och konsekvent har han publicistiskt och även handgripligen på demonstrationer för de baltiska staterna lyft fram bilden av ett alltmer aggressivt och revanschistiskt Ryssland. Det är en imponerande sammanställning som Mats Johansson gjort."

Boken kan beställas här.