fredag, oktober 16, 2015

Artikel: Ska public service avskaffas? (Medievärlden)

Det är inte särskilt tydligt vad den privata public service-kommissionen egentligen är ute efter, skriver jag i dagens nummer av nättidningen Medievärlden, där jag också kommenterar Timbro Medieinstituts intervju med Jan Scherman. Men det är svårt att förstå hur privatmediernas kris skulle lösas av att public service stryps.

Läs även min Timbrorapport om mediepolitiken, Divergens eller konvergens (2010).