lördag, maj 30, 2015

Kremls svarta lista bör få ett svar

Dagens Nyheters toppnyhet idag - att åtta kända svenskar har bannlysts från Ryssland - bör få ett snabbt svar. Det duger inte att UD snällt ber om förklaringar när det handlar om en aktion över hela Europa och mot utpekade individer.

Hedersutmärkelsen till Gunnar Hökmark, Marietta de Pourbaix Lundin, Lena Adelsohn Liljeroth och
Anna Maria Corazza Bildt är i och för sig fullt förståelig; de har alla i sin egenskap av moderata politiker genom aktiv handling kritiserat den ryska regimen. Deras personliga lidande av att inte längre kunna resa till Ryssland torde vara begränsat.

Men Sverige bör nu svara på det enda sätt Kreml förstår. EU:s sanktionslista mot ryska krigsansvariga kan mycket väl kompletteras bilateralt av samtliga EU-länder var för sig; allt behöver inte göras av 28-kretsen. För Sveriges vidkommande vore det angeläget t ex att utvisa den ryske ambassadören Tatarintsev, som har ett känt förflutet i vårt land, samt förklara som icke önskvärda några av de företrädare för den ryska desinformationskrigföringen som riktas mot Sverige.

Så skulle vi handfast också markera att vi värnar våra demokratiskt valda företrädares integritet mot detta angrepp från främmande makt, en fientlig handling.