onsdag, mars 18, 2015

Seminarium: Bildt och Wiseman (Utrikesakademin)

Som rektor för Utrikesakademin, tankesmedjan Frivärlds elitutbildning för unga opinionsbildare, var det en glädje att hälsa välkommen till årets andra utbildningsdag. Två av föreläsarna förevigades på video, Carl Bildt och Carl Bergqvist (Wiseman), vars anföranden finns att se här:
http://www.frivarld.se/nyheter/sakerhetspolitik-diskuteras-under-utrikesakademins-andra-traff/

IMG_1958