torsdag, mars 26, 2015

Artikel: Axberger avslöjar en utredning (Medievärlden)

Juristprofessorn Hans-Gunnar Axberger har skrivit en läsvärd bok om den presstödsutredning han ledde tills den havererade, om vilken jag skriver i nättidningen Medievärlden:
http://www.medievarlden.se/axberger-avslojar-mediepolitikens-inre-liv

En misslyckad utredning - SOU 2013:66 : Om politiken och tredje statsmakten (häftad)