lördag, februari 07, 2015

Försvarsfrågan allt viktigare för väljarna (DN)

Länge hette det att försvarsfrågan inte påverkade väljarnas partival. Efter att ha gjort några opinionsmätningar inom ramen för tankesmedjan Frivärld kunde jag polemisera mot denna uppfattning under valåret; visserligen låg försvaret inte på topplistan över sakfrågor för hela väljarkåren men för en bestämd väljargrupp - främst missnöjda moderater - fanns den med.

Nu bekräftar ännu en eftervalsundersökning att försvarsfrågan vuxit i betydelse. Enligt DN/Ipsos (29/1) kommer den nu in på tio-i-topplistans plats 10, före t ex skatter, välfärd och jämställdhet.
Om man dessutom slår ihop tre omsorgsområden hamnar den på åttonde plats, som viktigaste fråga för fem procent av väljarna.

Det är i mina ögon inte så konstigt; utan militär förmåga att värna nationens frihet har vi ingen nation.
Konstigt bara att så många politiker lagt så mycket energi på att förneka det under de gångna åtta årens debatt om "särintresset".