lördag, februari 14, 2015

Desinformatsia i Sveriges Radio (Säkerhetsrådet)

Bo Hugemark påtalar ett exempel på verklighetsförvridning i Ukrainadebatten:
http://blog.svd.se/sakerhetsradet/2015/02/14/gastinlagg-bo-hugemark/