fredag, februari 13, 2015

Artikel: Våld, hat och hot nya mediemelodin (Medievärlden)

Våldet mot medierna tilltar, som framgick av torsdagens öppna hearing i riksdagens konstitutionsutskott. Men också hotet och hatet i de asociala medierna, främst Tjatter och kommentarsfält.
Om detta skriver jag i min senaste kolumn i Medievärlden:
http://www.medievarlden.se/hoten-maste-motas-med-breda-motmedel

Hela KU-seminariet finns att se på SVT Forum, här:
http://www.svt.se/nyheter/svtforum/journalistarbetet-alltmer-utsatt