måndag, januari 12, 2015

Snart bara Wallström mot Nato

Det rör sig åt rätt håll inte bara i den moderata försvarspolitiken utan även i Natoopinionen. MSB:s årliga opinionsundersökning Opinioner 2014: Allmänhetens syn på samhällsskydd, beredskap, säkerhetspolitik och försvar, publicerad i söndags, bekräftar den bild som framkom i andra mätningar under hösten - att det nu finns en klar majoritet för ett svenskt Natomedlemskap; 48-35 (mätt 13/10-10/11); första gången någonsin i MSB.

https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-MSB/Opinioner-2014-Allmanhetens-syn-pa-samhallsskydd-beredskap-sakerhetspolitik-och-forsvar/

Fördelen med MSB:s mätning är att den ingår i en lång serie där man kan studera förändringen bakåt i tid. Det är en dramatisk förskjutning bara på ett år, 2013 var ställningen jämn; 36-40, men under den senaste tioårsperioden har anhängarna sakta men säkert vuxit, från 17 procent 2005 till 36 procent 2008 (Putins invasion i Georgien) och nu alltså till fler än hälften.

Det är väl ingen vild gissning att medborgarna har tagit till sig både pågående rysk aggression i Ukraina, intrång i svenska vatten och all rapportering om det svenska försvarets brister. Men det är samtidigt synd att opinionen ska styras av Putin; medlemskapet borde framstå som attraktivt på egna meriter.

Sverige är militärt allianslöst, ett tillstånd som inte har gagnat oss väl utan skapat vakuum i närområdet. Nu är momentum att göra något åt denna svaghet. Det är beklagligt att socialdemokratins låsning till förra årtusendets världsbild av neutralism lett till att man öppnat för försvarsförhandlingar men med Nato-optionen stängd. Inte ens en utredning kan Margot Wallström tänka sig, det viktigaste försvarsinstrumentet får inte diskuteras. Det är inte seriöst.

Som jag skrev i min debutkolumn i SvD (3/1): Varför gå till förhandlingsbordet utan vilja att söka den starkaste lösningen?
http://www.matsjohansson.net/2015/01/artikel-mot-allianslosheten-for.html