måndag, januari 19, 2015

Rysk mobilisering vid västgräns (YLE)

Jo, jag vet; vår beredskap är god, vårt förhållande till främmande makt är gott och det finns ingen anledning till oro. Men ändå; när en brigadgeneral i Finland uttrycker just oro över rysk mobilisering vid gränsen bör det väl uppmärksammas också i Sverige?

Från Yle (15/1) kan följande inhämtas:

Ryssland har placerat en infanteribrigad på tusentals man vid sin bas i Alakurtti i nordvästra Ryssland. Kommendören för Kajanalands brigad, Jukka Sonninen, bekymrar sig över aktiveringen av de ryska trupperna vid östgränsen. Enligt brigadgeneral Sonninen borde arméns beredskap stärkas. Finlands flygvapen och marin har redan stärkt sin fredstida beredskap och övervakning. En liknande förstärkning skulle nu behövas inom armén.
 
- Det är naturligtvis Ryssland som avgör vad Ryssland gör. Men det är ett dåligt tecken att vårt grannland vill visa sin styrka, och placerar ut trupper som är i permanent beredskap i närheten av vår gräns. Det handlar ändå om tusentals man – så det är inte fråga om någon småsak. Vi följer bekymrat med läget.
En svensk kommentar från t ex ÖB skulle nog välkomnas av dem som bryr sig om vad som händer i österled. Avsikten kanske inte är att förbereda en omedelbar invasion, utan bara att skrämmas. Det är illa nog.