fredag, november 07, 2014

Tack, Putin

Åter från USA noterar jag att Nato-opinionen svänger åt rätt håll; nu finns en majoritet för svenskt medlemskap, 47-33 (AB/Inizio).
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19776738.ab
Att motståndet sviktar bekräftas också i en mätning från Novus, där nej-sägarna radikalt minskar.

Båda mätningarna bekräftar den förändring som kunde noteras redan i somras i en mätning från tankesmedjan Frivärld som visade att det fanns en majoritet i samtliga allianspartier för medlemskap.

Man ska givetvis inte dra några bestämda slutsatser av enstaka mätningar som rimligen har påverkats av aktuella händelser. Längre mätserier behövs. När minnet av incidenter bleknar, ändras läget. Men nog förefallet det som om beröringsskräcken håller på att tona bort till förmån för intryck av verkligheten. Man kan nog lita på Kremls förmåga att fortsätta aggressionerna.