onsdag, september 03, 2014

Skrift: Ukraina väcker opinionen (Frivärld)

Flera stora krig och konflikter i omvärlden påverkar också vårt land. Ett nytt säkerhetspolitiskt läge har uppstått efter den ryska invasionen av Ukraina och får konsekvenser för vårt närområde. Sveriges säkerhetspolitiska doktrin behöver uppdateras och hållningen gentemot Ryssland skärpas, inte minst inom ramen för vårt partnerskap i säkerhetsalliansen Nato som bör förstärkas.

Jag har för tankesmedjan Frivärld samlat några röster på detta tema i antologin Ukraina väcker opinionen. Nytt säkerhetsläge i Norden, ett antal regionala perspektiv på förändringen, som publicerades idag.
Medverkande: Jaako Iloniemi och Pauli Järvenpää är säkerhetspolitiska tänkare i vårt grannland, tidigare ambassadörer. Edward Lucas, redaktör i The Economist, är specialist på energifrågor. Stefan Olsson är chef för tankesmedjan Frivärld. Jacob Ljungman, student i statsvetenskap, har granskat den ryska propagandaoffensiven i Litauen.

En av mina poänger är att det har blivit svårare för neutralisterna att frysa debatten och plädera för status quo i säkerhetspolitiken, även de svenska röster som länge talade om att ”förstå Putin”. De hörs fortfarande men deras trovärdighet devalveras för varje propagandalögn från Kreml.

Skriften kan beställas här (50 kr):
 omslag, nato 2014 utkast