fredag, september 19, 2014

Ryska kränkningarna mobiliserar

De ryska gränskränkningarna i Baltikum sprider sig till Finland (och Sverige). I Finland reagerar opinionen; enligt en färsk mätning (Taloustutkimus för Kaleva) anser nu 43 procent av finländarna att Ryssland är ett hot, jämfört med 25 procent i november.

En tydlig signal till allmänheten kom när flygvapnet i somras omplacerade Hornet-plan med uttalat höjd beredskap som motiv. Symboliskt är det handlingar som får effekt för försvarsviljan och det är bra med en öppen och aktiv information från försvarsmakten.

Sverige borde lära av detta och dessutom inrätta ett psykförsvar som kartlägger den ryska desinformationen i Norden/Baltikum. När valet nu är överståndet kan det inte uteslutas att en ny försvarsminister och ny ÖB kan göra en omstart för denna del av säkerhetspolitiken, alldeles oavsett hur mycket pengar det finns till kulor och krut.

Mer läsning i den nya skriften från Frivärld, särskilt Economists Edward Lucas som presenterar ett åtgärdsprogram föredraget i amerikanska senaten i somras:
http://www.frivarld.se/nyheter/frivarld-publicerar-ny-debattskrift-ukraina-vacker-opinionen/