fredag, september 26, 2014

Rysk krigsförberedelse pågår i stor skala (OSW)


Förbereder sig Ryssland för storkrig? Frågan är berättigad och ställs i en färsk analys från Polens utrikespolitiska institut, OSW (Centre for Eastern Studies). Det är dags att även i Sverige tänka den otänkbara tanken och besvara den i offentlig debatt. Inte för att sannolikheten plötsligt har ökat utan för att oavsett sannolikheter vara förberedd militärt och civilt, psykologiskt och politiskt.
Tiden är inte mogen, kan det tyckas innan en ny regering är på plats. Visst, tiden är aldrig mogen och det finns aldrig ett “rätt” tillfälle till klarspråk; väl inne i en kris är det för sent med seminarieövningar och debattprogram.

Andrzej Wilk, som skrivit CES-analysen, utgår från den pågående ryska stormanövern East-2014 och beskriver den som i tid och storlek jämförbar med de största under Sovjettiden (155 000 man, 1500 stridsvagnar, 600 flyg, bland annat i Östersjön och Arktis). Även i detta avseende flyttas vi alltså bakåt i  tidsmaskinen till imperiedagarna under det första kalla kriget.

Trots växande ekonomiska problem i Ryssland fortsätter upprustningen enligt plan, som om denna hålls för 2015 innebär 4 procent av BNI, som andel mer än USA:s försvarsbudget efter nedskärningarna under Obama (låt vara i reala dollar fortfarande betydligt mindre, men också mindre utspritt över globen, en poäng som ofta missas när resurserna jämförs. Den ryska förmågan finns här, den amerikanska långt borta.)

Några officiella svenska reaktioner har förstås inte hörts heller denna gång. Sverige är upptaget av sitt inre liv, världen får vänta. I Polen reagerar man dessbättre, snabb upprustning pågår. Så är man också med i Nato.

Mer läsning här: