torsdag, september 11, 2014

Artikel: Obama försvagad inför novembervalen (SvD)


I torsdagens Svenska Dagbladet skriver jag Op Ed en kolumn om det spännande kommande valet, de amerikanska mellanårsvalen. Poängen är att Obama är så försvagad att flera oberoende opinionsanalytiker nu vågar spå en republikansk majoritet i senaten, vilket kan påverka utrikes- och säkerhetspolitiken inför presidentvalet 2016. Det har bäring också på vår del av världen:
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/som-att-vadja-till-kannibalerna_3903948.svd

Nya opinionssiffror stärker bilden av en svag president som agerar för sent i utrikespolitiken, därtill nödd och tvungen. I Wall Street Journal (Nine/Eleven) redovisas två veckofärska mätningar där stödet för presidenten är lågt; 52% uttrycker misstro, 42% stöd. 55% säger att han är en svag ledare, bara 38% att han har enat nationen. 67% anser att landet är på fel väg, fler under mellanårsval än på två decennier.
http://www.rove.com/articles/548