fredag, augusti 22, 2014

Medievänsterns missnöjeskampanj krackelerar

Ett folk där 97 procent är nöjda med livet kan inte ha fel. Men de kanske kan dra felaktiga politiska slutsatser om sitt politiska val, om de är illa informerade i politiska sakfrågor och dessutom utsatta för en förtalskampanj - ett förtal av verkligheten - i ledande medier.

Tack till Europaportalen, LO närstående, för informationen från Eurobarometern:
http://www.europaportalen.se/2014/08/svenskar-mest-nojda-i-europa?utm_source=apsis-anp-3&utm_medium=email&utm_content=unspecified&utm_campaign=unspecified

Det är förstås inte så att alla nöjda tackar regeringen för att Sverige är ett bra land att leva i. Här finns en paradox att förstå; eftersom tiderna känns okej kanske man kan optimera sitt politiska inflytande som väljare genom att ta risken med ett nytt styre. Om nästan alla har jobb sjunker rädslan för arbetslöshet. Om många har fått reallöneökningar minskar tillväxtens betydelse.

Men nog vore det underligt om valresultatet inte skulle påverkas någon liten procent av att vinterns organiserade missnöjeskampanjer, där Sverige höll på att sjunka ner i Östersjön, visade sig ha föga förankring i folkdjupet.