måndag, augusti 04, 2014

Årets artikel finns i Neo

Årets artikel - Ivar Arpis om vänstervåldet i magasinet Neo (4/14) - finns nu till allmän läsning och spridning:
http://magasinetneo.se/artiklar/vansterns-goda-fina-hat/

Förutom den värdefulla dokumentationen av konkreta hot och vilka som ligger bakom, belyser Arpi ett mer strukturellt problem för framtiden: att den svenska demokratins värdegrund är under upplösning. Det sker inte för att politiska och religiösa extremister av allsköns natur utmanar den, vilket har skett under hela 1900-talet, utan när agitationen och handlingarna kolporteras av ledande medier och därmed legitimeras.

För att bara nämna några få exempel: Det sker när sommarpratare tillåts ösa ut sitt hat (SR), när kända programledare rekommenderar antisemitisk läsning (SVT) eller när anställda offentligt stämplar sina kolleger som nationalsocialister för att de vågat kritisera våldsvänstern (SR). Inte undra på att det kan hållas demonstrationer för Hamas i Malmö, antisemitismens centrum i Sverige.

På en punkt kan jag komplettera Arpis artikel. Jag apostroferas där av journalisten/extremistforskaren Anna-Lena Lodenius som berättar att "det bara var Mats Johansson, som då var chef för Timbro, som gav mig stöd" när hon 1994 gjorde sitt första tv-reportage om extremvänstern. Det var nu inte så märkvärdigt för min del eftersom jag har bevakat bruna och röda strömningar sedan "68" (en del skildrat i min bok De svarta åren, 1998). Och Anna-Lena Lodenius var en värdefull kunskapskälla i den liberala demokratins tjänst. Sådana bör skyddas när de hotas, vare sig de heter Janne Josefsson eller Per Gudmundson.

Det var anledningen till att jag i mitten av 90-talet som juryman i Stockholms tingsrätt i tryckfrihetsmålet mot en nationalsocialistisk publikation röstade för fällande dom i ett fall där tidningen hade uppmanat läsarna att döda Anna-Lena Lodenius. Juryn var enig om att grövre uppvigling än så kunde man inte göra sig skyldig till, vilket borde ha givit ett långt fängelsestraff. Problemet var att tidningen saknade såväl ansvarig utgivare som tryckare, så domaren beslutade att i tredje hand döma den gripne postboxinnehavaren till tre månaders förvar.

Journalister har i alla tider varit måltavlor för politiskt hat. Det nya är att hatet nu förmedlas också i ledande medier.