måndag, juli 14, 2014

Rapport: Kremls propagandakrig (Frivärld)


Kremls propagandakrigföring eskalerar, inte bara i Sverige. Krisen i Ukraina har gjort att även Litauen blivit en måltavla. Frivärlds rapport Rysslands informationskrig i Litauen visar hur Ryssland använder sig av mjuk makt för att stärka sina intressen. I dagsläget är misskreditering av Litauens internationella engagemang, historia och energipolitiska satsningar viktiga angreppspunkter. Författaren Jakob Ljungman, statsvetare från Lunds universitet, har praktiserat vid Sveriges ambassad i Litauen och arbetat inom Försvarsmakten.
http://www.frivarld.se/wp-content/uploads/2014/07/rapport_ljungman.pdf