fredag, juli 11, 2014

Artikel: Opinion för Natomedlemskap (Svensk Tidskrift)

Alexander Stubb och Göran Hägglund är några av dem som uttalat sig i den svensk-finska Natodebatten den senaste tiden. Det bidrar till att stärka opinionen för medlemskap inom alliansen vilket bekräftas av Frivärlds aktuella opinionsmätning:
http://www.svensktidskrift.se/?p=69593