torsdag, maj 15, 2014

Seminarium: De kom för friheten (riksdagen)

EU-kommissionens insatser för ökad mediefrihet i Europa kan diskuteras, men en god sak är de studieresor för journalister i blivande medlemsländer som organiseras. I min tidigare egenskap som rapportör till Europarådet vet jag att de uppskattas av deltagarna, som får nya kunskaper och kontakter. Att döma av deras vittnesbörd vid internationella konferenser lever de under pressade arbetsförhållanden, ofta med hot och påtryckningar i vardagen, för att inte tala om värre övergrepp; som fallet Nils Horner understryker är journalistens ett av världens farligaste yrken.

I veckan har en grupp av ett dussin journalister från Balkan och Turkiet besökt Stockholm i EU-regi och jag var inte sen att bjuda in dem till riksdagen för att samtala om innehållet i två aktuella rapporter på området: min egen "The State of Media Freedom in Europe" som antogs av Europarådets parlamentariska församling förra året, samt Freedom House nyligen publicerade årsrapport.

Kollegerna från Albanien (98), Bosnien (103), Kosovo (98), Makedonien (122), Montenegro (78), Serbien (74) och Turkiet (134) intygade att deras hemländer var värda den ranking de fått i Freedom House index, som mäter graden av mediefrihet med olika mått. Bäst i denna mätning kommer Sverige, Norge och Nederländerna med index 1, medan Nordkorea (197), Eritrea (194) och Kuba (190) hamnar i botten bland de ofria staterna, en grupp till vilken Turkiet nu är nedgraderad.

En mer subtil metod att styra medierna än att fängsla journalister tycks vara att via statsföretag under politisk kontroll straffa och belöna med fördelning av reklampengar; integritet har sitt pris i dessa ännu icke reformerade länder på väg in i EU.

Tyvärr är de i dåligt sällskap världen över. Av 197 undersökta stater är bara en tredjedel fria, en tredjedel delvis fria och en tredjedel ofria. Det innebär att bara en av sju medborgare på jorden lever under mediefrihet. Och det är en försämring jämfört med tidigare.

Mer läsning här:
http://freedomhouse.org/report/freedom-press-2014/press-freedom-rankings#.U1Uv_PldW_E

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=19177&Lang=EN