onsdag, maj 28, 2014

Natodebatt: Finland har vaknat

Den svenska Försvarsberedningens betänkande debatteras – i Finland. Där är man uppenbarligen mer intresserade av vad som händer i närområdet än i Sverige. Ryska kränkningar av finskt luftrum nyligen spär på engagemanget.

”Även i Finland finns ett brett parlamentariskt stöd för att öka försvarsutgifterna efter 2015”, noterar Turun Sanomat, apropå den svenska samsynen.

Försvarsminister Carl Haglund tog tillfället i akt att aktualisera Nato-medlemskap för Finland, mot bakgrund av Ukraina-kriget: ”Ett medlemskap är ett mycket trovärdigt och seriöst alternativ också för Finland.”

Finland borde ha gått med i Nato tidigare, hävdar handelskammarchefen Risto Penttilä (YLE 17/5): ”Nu har det säkerhetspolitiska läget i Europa förändrats, och det är inte säkert att de övriga Natomedlemmarna skulle godkänna ett finländskt medlemskap… Länge tänkte man att maktpolitiken hade försvunnit, men nu har man igen börjat diskutera säkerhetspolitiken på ett sätt som påminner om kalla krigets dagar… Därför borde man nu på allvar börja diskutera ett Natomedlemskap i Finland och Sverige.”

Helsingin Sanomat (20/5) redovisar en enkät som tidningen låtit göra: Fler än tidigare, 30 procent, anser att EU:s försvar borde utvecklas i samarbete med försvarsalliansen Nato. För fem år sedan var 20 procent av den här åsikten.

Vid ett statsbesök i Finland uttalade sig Estlands president Toomas Hendrik Ilves för finskt medlemskap i Nato. Turun Sanomat (15/5):

 ”Ilves har öppet tagit ställning för Nato. För Sverige rekommenderar Ilves medlemskap i Nato. Enligt honom skulle säkerheten i Östersjön förbättras om Estland hade flera Natoländer omkring sig. Till Finland ger han inga direkta råd, men hans resonemang lämnar inget utrymme för tolkning. Om det behövs är Ilves redo att lobba för Finland i Nato… Nato är en gemenskap av demokratiska länder som i stor utsträckning också ansvarar för EU-ländernas säkerhet. Det är svårt att demonisera Nato.”

Så sant, over there. Här hemma dominerar grisknorr, koldioxid och allsköns extremister.