tisdag, april 15, 2014

Ryssland: Putin trappar upp

I november, långt före Majdan och störtandet av Janukovitj, visade rysk stats-TV en karta på Ukrainas delning, hävdar Anders Åslund i en artikel om att Putin börjar få bråttom om åtgärderna ska hinna destabilisera landet och stoppa demokratiska val den 25 maj.

http://blogs.piie.com/realtime/?p=4275

Mönstret går igen från den ryska invasionen av Georgien 2008, som planerades långt innan provokationerna startade.

Enligt Eurasia Daily Monitor (14/4) utnyttjar Putin nu givetvis gasvapnet maximalt, senast genom brev till 18 regeringar som varnar för att leveranserna kan hotas. Kan EU stå emot?

http://www.jamestown.org/programs/edm/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=42225&tx_ttnews%5BbackPid%5D=27&cHash=f2b3655c1704979fdb09228cfa345934

Den som följer utvecklingen i Baltikum noterar att den ryska desinformationen från Ukraina får visst genomslag även där. Homofobiska argument är ett tema som används för att hetsa upp de ryska minoriteterna, liksom varningar för det "fascistiska" maktövertagandet inom EU. Mot den bakgrunden är det bra att den ryska delegationen till Europarådet i förra veckan berövades några av sina propagandamöjligheter under sessionerna i Strasbourg.

http://www.assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-EN.asp?newsid=4982&lang=2&cat=8