tisdag, april 01, 2014

Natostödet ökar, i Finland

Nato-opinionen rör på sig, i Finland. Det beror på hur frågan ställs, men enligt en färsk mätning godkänner nu över hälften av finländarna ett medlemskap i Nato om statsledningen är för ett sådant (TNS Gallup mars); 53 procent för, 34 procent emot. Tidigare har en majoritet varit emot och svarar fortfarande negativt om frågan ställs rakt: ja eller nej till medlemskap.

Över hälften av finländarna stöder också tanken på att Finland och Sverige grundar en egen försvarsallians (Yle 23/3); 54 procent för, 36 procent mot.
 
Ett bidrag till omsvängningen publicerades härom dagen i Helsingin Sanomat av en grupp av 15 intellektuella, texten på svenska här: 

Även i Sverige finns  intressanta opinionsförhållanden att analysera. Myndigheten MSB visar i sin årliga mätning (sept-okt 2013) att det finns nyanser i Natomotståndet, beroende på hur frågan ställs.
http://rib.msb.se/Filer/pdf/27284.pdf

På frågan "söka medlemskap i Nato eller stå utanför" har andelen positiva ökat de senaste åren, från 28 procent 2011 till 36 procent 2013, medan motståndet minskat från 49 procent till 40, alltså ungefär jämnt mellan ja och nej. Sifo har den senaste året visat samma uppgång på ja-sidan i två mätningar efter påskincidenten och den ryska invasionen i Ukraina, men med ett högre motstånd på 40-50 procent.

MSB-siffrorna visar också att det finns stöd för Sveriges insatser utomlands, vare sig det gäller deltagande i EU:s snabbinsatsstyrka (35-30), vårt säkerhetspolitiska samarbete inom EU (49-17) eller en ny Nordic Battle Group (47-27). Mer pacifistiska eller nedrustande stämningar märks inte, tvärtom.