torsdag, mars 06, 2014

Public service: Ordförandeskiften i bolagen

På onsdagen fattade en enig styrelse i ägarstiftelsen beslut om att tillsätta nya styrelseordförande efter Göran Johnsson i SVT, Agneta Dreber i SR och Lars Leijonborg i UR. Här pressmeddelandet från vårt möte:

Lisa Lindström blir ny styrelseordförande i Utbildningsradion medan Anna-Karin Celsing utses till ordförande i Sveriges Television och John Brattmyhr tar över ordförandeposten i Sveriges Radio. Samtidigt inträder Anette Novak, Åsa Bernlo och Ole Mölgaard från Danmark i Sveriges Radios styrelse. Nya i Utbildningsradions styrelse blir Björn O. Nilsson och Emanuel Levin. I Sveriges Televisions styrelse tar Dag Tuvelius plats.
Ägarstiftelsen fortsätter professionaliseringen av de tre public service-företagens styrelser. Vi vill med dessa beslut ytterligare stärka styrelsernas oberoende och skapa de bästa förutsättningar för att styrelserna framgångsrikt ska kunna leda bolagen i en föränderlig tid, säger ägarstiftelsens ordförande Ove Joanson.
Förvaltningsstiftelsen är ägare till de tre programbolagen SVT, SR och UR och har nu nominerat styrelseledamöter i bolagen. Eftersom Förvaltningsstiftelsen äger samtliga aktier i bolagen, kommer de nominerade också att utses till ledamöter i styrelserna respektive styrelseordförande vid bolagens årsstämmor den 7 april 2014. Alla ledamöter utses för ett år. De tre verkställande direktörerna väljs in i styrelsen för resp. bolag.
SR: Förvaltningsstiftelsen föreslår omval av ledamöterna Tommy Adamsson, John Brattmyhr, Anna Omstedt Lindgren, Gunilla Kindstrand och Gunnar Wetterberg samt nyval av Anette Novak, Åsa Bernlo och Ole Mölgaard. Verkställande direktören Cilla Benkö väljs in i styrelsen. Förvaltningsstiftelsen föreslår att John Brattmyhr skall vara styrelsens ordförande.
Anette Novak är VD för interaktiva institutet och var tidigare chefredaktör för tidningen Norran i Skellefteå. Åsa Bernlo är ansvarig för Mediadagarna i Göteborg och har tidigare bl.a. varit VD för Göteborgs filmfestival. Ole Mölgaard är programdirektör för mediachefsutbildningen vid Köpenhamns handelshögskola. Han har tidigare såväl varit kanal- och utvecklingschef vid Danmarks Radio som aktiv i kommersiell radio. Den nye ordföranden John Brattmyhr är chef för Skansen. Han är idag vice ordförande i styrelsen.
SVT: Förvaltningsstiftelsen föreslår omval av ledamöterna Kerstin Alnebratt, Astrid Assefa, Lars Burman, Anna-Karin Celsing, Eva Swartz Grimaldi, Lars Ilshammar och Svante Weyler samt nyval av Dag Tuvelius. Verkställande direktören Eva Hamilton väljs in i styrelsen. Förvaltningsstiftelsen föreslår att Anna-Karin Celsing skall vara styrelsens ordförande.
Dag Tuvelius har varit chefredaktör för Kyrkans Tidning, chef för Livsåskådningsredaktionen vid Sveriges Radio och projektledare för livsåskådningsprogram vid SVT. Den nya ordföranden Anna-Karin Celsing är civilekonom med egen verksamhet. Hon är idag vice ordförande i styrelsen.
UR: Förvaltningsstiftelsen föreslår omval av ledamöterna Elisabeth Fridsäll-Emilsson, Lisa Lindström, Anna-Britta Åkerlind, Stefan Forsberg, Mattias Hansson och Kristina Persson samt nyval av Björn O. Nilsson och Emanuel Levin. Verkställande direktören Erik Fichtelius väljs in i styrelsen. Förvaltningsstiftelsen föreslår att Lisa Lindström skall vara styrelsens ordförande.
Björn O. Nilsson är sedan förra året VD för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Han är doktor i biokemi vid KTH i Stockholm och har arbetat i flera ledande positioner inom bioteknik- och läkemedelsindustrin. Emanuel Levin är matematiklärare och IKT pedagog i Tierp. Han utbildar andra lärare i användning av teknik som förmedlare av information och kommunikation. Den nya ordföranden Lisa Lindström är VD för Doberman. Hon är idag vice ordförande i styrelsen.

Frågor besvaras av Förvaltningsstiftelsens ordförande Ove Joanson, 070 590 3158