torsdag, februari 20, 2014

Debatt: Nato i riksdagen

Onsdagens långa utrikesdebatt i riksdagen var den sista för min del, eftersom jag inte ställer upp till omval efter åtta år. Anförandet handlade främst om Nato och Ryssland, och jag lyfte fram Krigsvetenskapsakademiens Nato-antologi i positiva ordalag, vilket kan beskådas här (tidkod 356:12)

http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Ovriga-debatter/Utrikespolitiska-debatter/Utrikespolitisk-debatt/?did=H1C120140219ud&doctype=ud#pos=21363

I talet utgick jag från det studiebesök en riksdagsdelegation gjorde i förra veckan i Nato HQ i Bryssel, där bland andra Försvarsberedningens Peter Hultqvist (s) och sekreterare Tommy Åkesson deltog.